Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ PV Power NT

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ PV Power NT

Công đoàn PV Power thắp lửa vinh quang, thắp sáng tự hào

Công đoàn PV Power thắp lửa vinh quang, thắp sáng tự hào

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng thăm và làm việc tại các nhà máy, dự án điện của PV Power khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng thăm và làm việc tại các nhà máy, dự án điện của PV Power khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phát động thi đua hoàn thành đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2: An toàn - Chất lượng - Vượt tiến độ

Phát động thi đua hoàn thành đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2: An toàn - Chất lượng - Vượt tiến độ

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Hoạt động PVN (29.06.2023)
PV Power trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam

PV Power trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam

PV Power và KOGAS ký biên bản ghi nhớ hợp tác

PV Power và KOGAS ký biên bản ghi nhớ hợp tác