Vietcombank và PV Power ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 4.000 tỷ đồng cho Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4

Vietcombank và PV Power ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 4.000 tỷ đồng cho Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4

PV Power ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Asong Invest và PVCB Capital

PV Power ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Asong Invest và PVCB Capital

Thủy điện Đakđrinh về đích đại tu tổ máy H2 trước 7 ngày

Thủy điện Đakđrinh về đích đại tu tổ máy H2 trước 7 ngày

Tiếp tục vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 an toàn, hiệu quả

Tiếp tục vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 an toàn, hiệu quả

Tổ máy số 1 Nhiệt điện Vũng Áng 1 trở lại vận hành thương mại đạt công suất tối đa

Tổ máy số 1 Nhiệt điện Vũng Áng 1 trở lại vận hành thương mại đạt công suất tối đa

“Cây sáng kiến” tại Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

“Cây sáng kiến” tại Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

PV Power NT2 và Siemens Energy ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

PV Power NT2 và Siemens Energy ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2