Tiếp tục vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 an toàn, hiệu quả

Tiếp tục vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 an toàn, hiệu quả

Tổ máy số 1 Nhiệt điện Vũng Áng 1 trở lại vận hành thương mại đạt công suất tối đa

Tổ máy số 1 Nhiệt điện Vũng Áng 1 trở lại vận hành thương mại đạt công suất tối đa

“Cây sáng kiến” tại Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

“Cây sáng kiến” tại Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

PV Power NT2 và Siemens Energy ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

PV Power NT2 và Siemens Energy ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

PV Power Hà Tĩnh tặng bình chữa cháy cho các gia đình khó khăn

PV Power Hà Tĩnh tặng bình chữa cháy cho các gia đình khó khăn

PV Power tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên là con thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ

PV Power tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên là con thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ

PV Power/Ban Quản lý Dự án Điện trao tặng 2 nhà tình thương tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

PV Power/Ban Quản lý Dự án Điện trao tặng 2 nhà tình thương tại Nhơn Trạch, Đồng Nai