Phát động thi đua hoàn thành đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2: An toàn - Chất lượng - Vượt tiến độ

Phát động thi đua hoàn thành đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2: An toàn - Chất lượng - Vượt tiến độ

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Hoạt động PVN (29.06.2023)
PV Power trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam

PV Power trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam

PV Power và KOGAS ký biên bản ghi nhớ hợp tác

PV Power và KOGAS ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Đoàn Thanh niên PV Power với hoạt động đổi pin lấy cây xanh

Đoàn Thanh niên PV Power với hoạt động đổi pin lấy cây xanh

PV Power và EN Technologies ký biên bản ghi nhớ hợp tác

PV Power và EN Technologies ký biên bản ghi nhớ hợp tác

PV Power khánh thành công trình an sinh xã hội tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa

PV Power khánh thành công trình an sinh xã hội tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa