PV Power Nhơn Trạch hưởng ứng Tết trồng cây

PV Power Nhơn Trạch hưởng ứng Tết trồng cây

Những ngày Tết không nghỉ tại Nhà máy điện Vũng Áng 1

Những ngày Tết không nghỉ tại Nhà máy điện Vũng Áng 1

Đến năm 2025, PV Power phấn đấu đạt tổng công suất lắp đặt 7.260 MW

Đến năm 2025, PV Power phấn đấu đạt tổng công suất lắp đặt 7.260 MW

Phó TGĐ PV Power Nguyễn Duy Giang: PV Power ước tính vượt 18% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Phó TGĐ PV Power Nguyễn Duy Giang: PV Power ước tính vượt 18% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Petrovietnam – 8 Dấu ấn năm 2022

Petrovietnam – 8 Dấu ấn năm 2022

Hoạt động PVN (06.01.2023)
PV Power chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023

PV Power chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023

Tăng cường công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của PV Power

Tăng cường công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của PV Power