Thứ hai, 02/10/2023 | 17:20

PV Power tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 02/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023.

PV Power tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023

PV Power tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 của PV Power

Hội nghị được điều hành bởi ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Lê Như Linh - Tổng giám đốc PV Power.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chuyên môn/Văn phòng Tổng công ty cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên/trực thuộc.

Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang và Tổng giám đốc Lê Như Linh chủ trì Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 của PV Power

Trong 9 tháng đầu năm 2023, rất nhiều yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của PV Power như: thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào (than, khí...); sự lệch pha giữa nhu cầu điện và khả năng cấp khí; giá nguyên, vật liệu sản xuất tăng cao làm gia tăng chi phí tài chính; ảnh hưởng của Elnino đến hoạt động của các nhà máy thủy điện...

Nhận thấy những khó khăn đó, ngay từ đầu năm 2023, Tập thể lãnh đạo PV Power cùng với toàn thể CBCNV đã đoàn kết, triển khai quyết liệt các chương trình hành động cụ thể, tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động SXKD năm 2023 như: giao kế hoạch SXKD cho từng đơn vị ngay từ đầu năm, chuẩn bị kế hoạch khí/than đáp ứng yêu cầu tối đa cho vận hành sản xuất điện, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, đẩy nhanh công tác mua sắm đảm bảo phục vụ vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp/tài chính, tổ chức các phong trào thi đua lao động…

Nhờ đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm được PV Power triển khai mạnh mẽ, kiểm soát, bám sát kế hoạch, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch Nguyễn Đình Thi trình bày báo cáo sơ kết

Công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện của PV Power hiện vẫn đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, trong 9 tháng đầu năm, PV Power đã tập trung thực hiện dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, nghiên cứu triển khai các dự án điện năng lượng tái tạo. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thị trường nguyên, nhiên vật liệu đầu vào nên tiến độ công tác cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, các mặt hoạt động khác cũng triển khai đồng bộ, tích cực như: công tác lao động – tiền lương, công tác an toàn sức khỏe môi trường, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp…

Trong 3 tháng cuối năm, trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, PV Power đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chi tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, PV Power tập trung phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành, các nhà cung cấp nhiên liệu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của EVN/A0 trên cơ sở tối ưu hóa hiệu quả; Bám sát thị trường điện xây dựng chiến lược chào giá hiệu quả; Chuẩn bị công tác sửa chữa bảo dương các nhà máy điện trong năm 2024; Đàm phán Qc cho các nhà máy: Nhơn Trạch 1, Cà Mau 1&2, TOP khí phù hợp cho KH giao khí và đàm phán ký GSA cho nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn tiếp theo; Đảm bảo cung cấp đủ than cho NMĐ Vũng Áng 1; Quản trị chi phí hợp lý; Thực hiện tốt công tác ATSKMT – PCCN; Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ công ty mẹ và các đơn vị. Bên cạnh đó, công tác đầu tư cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ, xúc tiến đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; đầu tư, mua sắm cho dự án trụ sở văn phòng Tổng công ty…, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm và cả năm 2023.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên, trực thuộc PV Power đã báo cáo tình hình hoạt động SXKD, tập trung những vấn đề khó khăn, vướng mắc lớn và đề xuất, kiến nghị. Lãnh đạo Tổng công ty và các ban chuyên môn đã trao đổi và đưa ra những giải pháp hỗ trợ các đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang và Tổng giám đốc Lê Như Linh đã phát biểu kết luận hội nghị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu toàn Tổng công ty phải nỗ lực vượt qua những khó khăn đang hiện hữu và được dự báo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhằm đảm bảo tiến độ, đẩy mạnh phát triển thị trường điện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2023 đã đề ra.

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan