KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thông nhu nhu cầu tìm đơn vị cung cấp đồng phục cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty

Thông nhu nhu cầu tìm đơn vị cung cấp đồng phục cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty

PV Power (POW): Sản lượng nhiệt điện phục hồi mạnh, sẽ tiếp tục được huy động ở mức cao

PV Power (POW): Sản lượng nhiệt điện phục hồi mạnh, sẽ tiếp tục được huy động ở mức cao

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh

Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh

Hoạt động PVN (13.09.2023)
Các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tại thủy điện Đakđrinh

Các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tại thủy điện Đakđrinh