Thông tin mời thầu

Thông tin mời thầu

Nhu cầu thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Nhu cầu thuê Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu PV Power nhân dịp Tết Nguyên đán

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu PV Power nhân dịp Tết Nguyên đán

PV Power trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

PV Power trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PV POWER THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

PV POWER THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY