Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin của PV Power”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất các ấn phẩm quảng bá thương hiệu PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất các ấn phẩm quảng bá thương hiệu PV Power

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PV Power sản xuất trên 14,9 tỷ kWh điện, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam

PV Power sản xuất trên 14,9 tỷ kWh điện, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 lắp đặt thành công hệ thống máy phát

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 lắp đặt thành công hệ thống máy phát

Thông báo tuyển dụng nhân sự vận hành cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4

Thông báo tuyển dụng nhân sự vận hành cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4