Thông báo nhu cầu mua đồng phục quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập Tổng công ty

Thông báo nhu cầu mua đồng phục quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập Tổng công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thuê phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thuê phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội thảo thực hiện Hợp đồng mua bán khí cho các nhà máy điện của PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội thảo thực hiện Hợp đồng mua bán khí cho các nhà máy điện của PV Power

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Ăn mòn và Kiểm soát ăn mòn trong Nhà máy điện”

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Ăn mòn và Kiểm soát ăn mòn trong Nhà máy điện”