Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV Power trên kênh phát thanh VOV giao thông của Đài tiếng nói Việt Nam

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV Power trên kênh phát thanh VOV giao thông của Đài tiếng nói Việt Nam

Công đoàn PV Power tổ chức Lễ Tổng kết và gặp mặt các vận động viên tham dự Hội thao ngành Dầu khí năm 2022

Công đoàn PV Power tổ chức Lễ Tổng kết và gặp mặt các vận động viên tham dự Hội thao ngành Dầu khí năm 2022

Các đơn vị dầu khí sẵn sàng phương án ứng phó bão Noru

Các đơn vị dầu khí sẵn sàng phương án ứng phó bão Noru

Hoạt động PVN (27.09.2022)
PV Power tổ chức Lễ trao Quyết định nghỉ chế độ hưu trí cho đồng chí Nguyễn Duy Hinh – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

PV Power tổ chức Lễ trao Quyết định nghỉ chế độ hưu trí cho đồng chí Nguyễn Duy Hinh – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Thủy điện Đakđrinh sẵn sàng mọi phương án chống bão Noru

Thủy điện Đakđrinh sẵn sàng mọi phương án chống bão Noru

Mời thầu gói thầu: Mua bi máy nghiền than phục vụ sản xuất cho NMĐ Vũng Áng 1 năm 2022​

Mời thầu gói thầu: Mua bi máy nghiền than phục vụ sản xuất cho NMĐ Vũng Áng 1 năm 2022​

Chuyển động Năng lượng bền vững tuần qua: Đông Nam Á cần đầu tư 210 tỉ USD mỗi năm cho năng lượng tái tạo

Chuyển động Năng lượng bền vững tuần qua: Đông Nam Á cần đầu tư 210 tỉ USD mỗi năm cho năng lượng tái tạo