Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và cảng Phước An

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và cảng Phước An

Cần tìm đơn vị chuyên sửa chữa/bảo dưỡng xe ô tô

Cần tìm đơn vị chuyên sửa chữa/bảo dưỡng xe ô tô

Thông báo nhu cầu cung cấp Văn phòng phẩm tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

Thông báo nhu cầu cung cấp Văn phòng phẩm tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

PV Power DHC ký kết hợp đồng tín dụng tái cơ cấu tài chính Nhà máy Thủy điện Đakđrinh

PV Power DHC ký kết hợp đồng tín dụng tái cơ cấu tài chính Nhà máy Thủy điện Đakđrinh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2023

Thông tin mời thầu

Thông tin mời thầu

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng quảng bá thương hiệu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP