Tình yêu đối với Petrovietnam sẽ là động lực để Tập đoàn phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn

Tình yêu đối với Petrovietnam sẽ là động lực để Tập đoàn phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn

Hoạt động PVN (23.08.2023)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 SAU SOÁT XÉT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 SAU SOÁT XÉT

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM DIỆT VIRUS SYMANTEC ENDPOINT SECURITY ENTERPRISE

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM DIỆT VIRUS SYMANTEC ENDPOINT SECURITY ENTERPRISE

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm tổn thất tại Nhà máy điện Vũng Áng 1”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm tổn thất tại Nhà máy điện Vũng Áng 1”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thủy điện Đakđrinh về đích đại tu tổ máy H2 trước 7 ngày

Thủy điện Đakđrinh về đích đại tu tổ máy H2 trước 7 ngày

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý, quản trị dữ liệu doanh nghiệp”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý, quản trị dữ liệu doanh nghiệp”