Lãnh đạo Petrovietnam làm việc với PV Power về chương trình giám sát hoạt động SXKD năm 2022

Lãnh đạo Petrovietnam làm việc với PV Power về chương trình giám sát hoạt động SXKD năm 2022

Thuỷ điện Đakđrinh “về đích sớm” 87 ngày so với kế hoạch

Thuỷ điện Đakđrinh “về đích sớm” 87 ngày so với kế hoạch

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Nhiều dự án đầu tư phát triển nguồn điện tại Thanh Hóa gặp khó

Nhiều dự án đầu tư phát triển nguồn điện tại Thanh Hóa gặp khó

Tin tức khác (09.11.2022)
Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh chính thức được thành lập

Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh chính thức được thành lập

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP