'Rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ' khi gỡ vướng công trình, dự án năng lượng trọng điểm

'Rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ' khi gỡ vướng công trình, dự án năng lượng trọng điểm

Tin tức khác (14.03.2024)
Mời thầu gói thầu “Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

Mời thầu gói thầu “Xử lý máy phát GT3 NMĐ Cà Mau 1”

PV Power kiến nghị Chính phủ, Bộ Công thương tháo gỡ khó khăn thi công Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

PV Power kiến nghị Chính phủ, Bộ Công thương tháo gỡ khó khăn thi công Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2024 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2024

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2024 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2024

Thông báo nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

Thông báo nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam”

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo về tiền lương và tuyển dụng.

Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo về tiền lương và tuyển dụng.