Thông tin KHLCNT gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Thông tin KHLCNT gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Công đoàn PV Power tổ chức tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024

Công đoàn PV Power tổ chức tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024

Petrovietnam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Tập đoàn

Petrovietnam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Tập đoàn

Hoạt động PVN (20.03.2024)
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tổ chức chương trình đào tạo

Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam

Hoạt động PVN (18.03.2024)
Công đoàn PV Power Ca Mau ký kết phối hợp hoạt động với LĐLĐ huyện U Minh

Công đoàn PV Power Ca Mau ký kết phối hợp hoạt động với LĐLĐ huyện U Minh

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp