PV POWER được vinh danh trong Top 10 công ty có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2022

PV POWER được vinh danh trong Top 10 công ty có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2022

PV Power và GE ký hợp đồng LTMA cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

PV Power và GE ký hợp đồng LTMA cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

PV POWER ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022

PV POWER ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022

PV Power và NT2 được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững 2022

PV Power và NT2 được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững 2022

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo và đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường Tổng công ty

Tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng tại Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng tại Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên giao hữu bóng đá nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam

Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên giao hữu bóng đá nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam