SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
z2849545079296_4020c3c484284166b83c02eda5f4737c
dji_0044
dji_0021
dji_0033
dji_0018
Tin tức - Sự kiện
PV Power tổ chức chương trình “Đào tạo phần mềm CMMS để quản lý thiết bị, vật tư và công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện”

Ngày 27/10/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã khai giảng chương trình đào tạo nội bộ “Đào tạo phần mềm CMMS để quản lý thiết bị, vật tư và công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện” dành cho nhân sự Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (Ban QLDA).

Giải bài toán sản lượng khai thác dầu khí

Từ năm 2015 đến nay, sản lượng khai thác thực tế cũng như kế hoạch khai thác dầu khí trong nước liên tục sụt giảm, năm sau thấp hơn năm trước. Vậy nguyên nhân do đâu? Và làm thế nào để giải bài toán sản lượng khai thác sụt giảm từng năm?

Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh chính thức khởi động

Ngày 24/10, tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khởi động nhà máy điện khí LNG với tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 47,4 nghìn tỷ đồng.

THÔNG TIN/TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
PV POWER CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-ĐLDK về việc Giao nhiệm vụ thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ của PV Power

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021

PV POWER CÔNG BỐ TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 01/10/2021 ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 01/10/2021 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.