Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo thương hiệu POW/PV POWER tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới

Nhu cầu thuê đơn vị đăng quảng cáo truyền thông thương hiệu POW/PV POWER trên các kênh phát thanh VOV giao thông của Đài tiếng nói Việt Nam

Nhu cầu thuê đơn vị đăng quảng cáo truyền thông thương hiệu POW/PV POWER trên các kênh phát thanh VOV giao thông của Đài tiếng nói Việt Nam

Thông tin KHLCNT gói thầu Tổ chức Hội thảo

Thông tin KHLCNT gói thầu Tổ chức Hội thảo

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ HÀNG NĂM CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ HÀNG NĂM CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Thông báo mời báo giá mua sắm mua sắm 01 tầng khối xúc tác (Catalyst) cho hệ thống SCR tổ máy 02 NMNĐ Vũng Áng 1

Thông báo mời báo giá mua sắm mua sắm 01 tầng khối xúc tác (Catalyst) cho hệ thống SCR tổ máy 02 NMNĐ Vũng Áng 1

Thư mời quan tâm về nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền chatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Thư mời quan tâm về nhu cầu về Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền chatBot AI giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Thông tin Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Thông tin Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV