Mời thầu gói thầu: Mua bi máy nghiền than phục vụ sản xuất cho NMĐ Vũng Áng 1 năm 2022​

Mời thầu gói thầu: Mua bi máy nghiền than phục vụ sản xuất cho NMĐ Vũng Áng 1 năm 2022​

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và lập dự toán hạng mục "Sửa chữa, cải tạo phòng họp tầng 8, phòng làm việc của thư ký HĐQT và khu vực dùng chung tầng 8 - 9 tại Cơ quan Tổng côn

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và lập dự toán hạng mục "Sửa chữa, cải tạo phòng họp tầng 8, phòng làm việc của thư ký HĐQT và khu vực dùng chung tầng 8 - 9 tại Cơ quan Tổng côn

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp sản phẩm quà tặng

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị cung cấp sản phẩm quà tặng

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty