Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than”

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Thông báo nhu cầu trang bị giải pháp nhật ký hoạt động hệ thống

Thông báo nhu cầu trang bị giải pháp nhật ký hoạt động hệ thống

Thông báo nhu cầu mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa

Thông báo nhu cầu mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thông báo nhu nhu cầu tìm đơn vị cung cấp đồng phục cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty

Thông báo nhu nhu cầu tìm đơn vị cung cấp đồng phục cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới