KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thông báo nhu nhu cầu tìm đơn vị cung cấp đồng phục cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty

Thông báo nhu nhu cầu tìm đơn vị cung cấp đồng phục cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Tạp chí Năng lượng Mới

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông thương hiệu POW/PV Power tại Chuỗi Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống Báo Công thương

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quảng cáo truyền thông thương hiệu POW/PV Power tại Chuỗi Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống Báo Công thương

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2023  CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2023 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị thực hiện việc treo biển quảng cáo thương hiệu tấm lớn

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị thực hiện việc treo biển quảng cáo thương hiệu tấm lớn