Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ

Nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ

Nhu cầu mua sắm mua bổ sung đợt 1 vật tư dự phòng rủi ro

Nhu cầu mua sắm mua bổ sung đợt 1 vật tư dự phòng rủi ro

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô Toyota Fortuner

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô Toyota Fortuner

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cải tạo, sửa chữa phòng làm việc

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cải tạo, sửa chữa phòng làm việc

Bản yêu cầu báo giá gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023"

Bản yêu cầu báo giá gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023"

Thông báo KHLCNCC gói thầu “Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023”

Thông báo KHLCNCC gói thầu “Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2023”