Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phong bì, thư mời, giấy uỷ quyền, phiếu/thẻ biểu quyết

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội thảo thực hiện Hợp đồng mua bán khí cho các nhà máy điện của PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức Hội thảo thực hiện Hợp đồng mua bán khí cho các nhà máy điện của PV Power

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Ăn mòn và Kiểm soát ăn mòn trong Nhà máy điện”

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Ăn mòn và Kiểm soát ăn mòn trong Nhà máy điện”

Làm rõ HSMT gói thầu số 3 “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục hoàn thiện thuộc Dự án mua toà nhà làm văn phòng làm việc của PV Power” lần 3.

Làm rõ HSMT gói thầu số 3 “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục hoàn thiện thuộc Dự án mua toà nhà làm văn phòng làm việc của PV Power” lần 3.

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ HÀNG NĂM CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ HÀNG NĂM CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cập nhật luật đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cập nhật luật đấu thầu