Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông nội bộ hiệu quả”  cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông nội bộ hiệu quả” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2024”

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếng Anh giao tiếp

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếng Anh giao tiếp

Thông báo mời báo giá mua sắm vật tư, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Hộp giảm tốc hệ thống nhiên liệu than NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024

Thông báo mời báo giá mua sắm vật tư, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Hộp giảm tốc hệ thống nhiên liệu than NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ triển khai và cung cấp bản quyền ChatBot giải đáp thông tin nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”

Thông báo nhu cầu mua đồng phục quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập Tổng công ty

Thông báo nhu cầu mua đồng phục quảng bá thương hiệu nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập Tổng công ty

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thuê phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thuê phần mềm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên