Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018

PV Power được Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm (IDR) từ BB lên BB+

PV Power được Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm (IDR) từ BB lên BB+

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2018

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP  DỊCH VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY  ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng cao cấp quảng bá thương hiệu PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất quà tặng cao cấp quảng bá thương hiệu PV Power

PV Power ký kết hợp đồng LTMA Dự án Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

PV Power ký kết hợp đồng LTMA Dự án Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

Thông báo tìm đơn vị quan tâm đề xuất giải pháp và kinh phí triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số

Thông báo tìm đơn vị quan tâm đề xuất giải pháp và kinh phí triển khai các hạng mục của Đề án chuyển đổi số