PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4

PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4

Tổng giám đốc PV Power làm việc với PV Power Ca Mau

Tổng giám đốc PV Power làm việc với PV Power Ca Mau

PV Power hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong tháng đầu năm 2023

PV Power hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong tháng đầu năm 2023

PV Power Nhơn Trạch hưởng ứng Tết trồng cây

PV Power Nhơn Trạch hưởng ứng Tết trồng cây

Những ngày Tết không nghỉ tại Nhà máy điện Vũng Áng 1

Những ngày Tết không nghỉ tại Nhà máy điện Vũng Áng 1

Đến năm 2025, PV Power phấn đấu đạt tổng công suất lắp đặt 7.260 MW

Đến năm 2025, PV Power phấn đấu đạt tổng công suất lắp đặt 7.260 MW

Phó TGĐ PV Power Nguyễn Duy Giang: PV Power ước tính vượt 18% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Phó TGĐ PV Power Nguyễn Duy Giang: PV Power ước tính vượt 18% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm 2022