Thứ sáu, 28/07/2023 | 09:33

PV Power Hà Tĩnh tặng bình chữa cháy cho các gia đình khó khăn

Hoạt động góp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ gia đình trong công tác PCCC, phát huy triệt để phương châm "4 tại chỗ”.

PV Power Hà Tĩnh tặng bình chữa cháy cho các gia đình khó khăn

PV Power Hà Tĩnh tặng bình chữa cháy cho các gia đình khó khăn

918fc0ac-9a81-4b9a-8698-b5cc0c5ea037-4396.jpeg
PV Power Hà Tĩnh trao tặng 50 bình chữa cháy cho các hộ nghèo tại thị xã Kỳ Anh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa do UBND và Công an thị xã Kỳ Anh phát động nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Sau hai tháng triển khai kế hoạch, các đơn vị đã kêu gọi được gần 2.500 bình chữa cháy từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, Trong đó, công ty Điện lực Dầu khí hỗ trợ 50 bình chữa cháy. Số bình chữa cháy vận động được sẽ trang bị phủ kín cho 766 hộ nghèo, 1.170 hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

077bf9ff-60c8-48f1-90fe-d17dc2fe81e0-6978.jpeg
Số bình chữa cháy được hỗ trợ sẽ trao tặng cho gần 2.000 hộ nghèo và cận nghèo tại thị xã Kỳ Anh.

Tại buổi trao tặng, công an thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình cách sử dụng phương tiện chữa cháy; phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cũng như cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra…

Việc hỗ trợ hộ nghèo bình chữa cháy sẽ giúp người dân chủ động dập tắt đám cháy kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của gia đình và các hộ xung quanh.

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan