PV Power Services - 15 năm hành trình “bác sỹ chăm sóc thiết bị” các nhà máy điện

PV Power Services - 15 năm hành trình “bác sỹ chăm sóc thiết bị” các nhà máy điện

PV Power tổ chức Hội nghị người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2022

PV Power tổ chức Hội nghị người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2022

NT2 hoàn thành vượt mức cao chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022

NT2 hoàn thành vượt mức cao chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022

6 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022

6 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022

Giải oan cho Thủy điện Đakđrinh

Giải oan cho Thủy điện Đakđrinh

PV POWER được vinh danh trong Top 10 công ty có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2022

PV POWER được vinh danh trong Top 10 công ty có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2022

PV Power và GE ký hợp đồng LTMA cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

PV Power và GE ký hợp đồng LTMA cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4