Thứ năm, 29/02/2024 | 08:15

PV Power cần các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu 2024

Trong các ngày 27 và 28/2/2024, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) Lê Như Linh đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với các đơn vị phía Nam gồm Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau), Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (PV Power NT), Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2)

PV Power cần các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu 2024

PV Power cần các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu 2024

Tham dự đoàn công tác có đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Ban chức năng và các đơn vị liên quan.

Đứng trước các khó khăn trong năm 2024, tại các buổi làm việc, ông Lê Như Linh đều nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Tại Cà Mau, Giám đốc PV Power Ca Mau Đoàn Nguyên Đức đã báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch thực hiện trong năm 2024. Theo đó, đối mặt với các khó khăn, tập thể Lãnh đạo và người lao động tại PV Power Ca Mau đã đồng tâm hiệp lực, cố gắng để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Các nhà máy điện hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả, hoàn thành tốt công tác đại tu NMĐ Cà Mau 2 và tiểu tu NMĐ Cà Mau 1.

Tổng giám đốc PV Power làm việc tại PV Power Ca Mau

Trong năm 2024, Công ty đã giao nhiệm vụ đến từng phòng, phân xưởng và từng CBNLĐ ngay từ đầu năm. Công ty phấn đấu thực hiện nhiệm vụ duy trì các công việc vận hành, sản xuất đảm bảo công tác sản xuất điện an toàn và hiệu quả; Thực hiện công tác chào giá thị trường điện đảm bảo hài hòa các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt là phấn đấu vận hành tối đa sản lượng điện khi có cơ hội.

Sau khi nghe báo cáo từ đơn vị và ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác, Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của “anh cả” PV Power Ca Mau đối với Tổng công ty. Ngoài các đóng góp về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PV Power Ca Mau còn là cái nôi đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao làm việc tại các dự án, nhà máy điện. Đối với các giải pháp trong năm 2024, Tổng giám đốc PV Power đề nghị các bộ phận chức năng tại Tổng công ty cần phối hợp với đơn vị để tăng độ khả dụng của các nhà máy, đưa ra các kịch bản vận hành khác nhau để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh...

Nhiều giải pháp được trao đổi thẳng thắn tại các buổi làm việc

Tại buổi làm việc với PV Power NT, Tổng giám đốc Lê Như Linh và đoàn công tác đã lắng nghe và trao đổi về các kiến nghị của Lãnh đạo đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 và đã có những chỉ đạo, gợi mở cụ thể đối với từng vấn đề, đề xuất cụ thể.Về các nhiệm vụ SXKD, Tổng giám đốc Tổng công ty đề nghị tiếp tục Vận hành thương mại an toàn, tin cậy Nhà máy điện Nhơn Trạch 1; thường xuyên cập nhật chính sách kinh tế vĩ mô và biến động thị trường; tiếp tục phối hợp với PVPP và các Bên liên quan trong công tác chuẩn bị sản xuất/sản xuất NMĐ Nhơn Trạch 3&4; TCT sẽ tiếp tục hỗ trợ đơn vị làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và EVN để thống nhất phương án sử dụng khí LNG cho sản xuất điện, đồng thời ký kết Bổ sung GSA MNĐ Nhơn Trạch 1 về việc mua khí LNG để đảm bảo lượng khí cấp đáp ứng yêu cầu vận hành của Hệ thống điện..v.v…

Đoàn công tác làm việc tại PV Power NT2

Trong bối cảnh những khó khăn trong năm 2023 đang tiếp tục diễn biến, tác động đến năm 2024, PV Power NT2 vẫn đảm bảo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sản lượng điện đạt 3,2 tỷ kWh, lợi nhuận trước thuế đạt 75,6 tỷ đồng. Tổng giám đốc PV Power yêu cầu Người đại diện của Tổng công ty tại PV Power NT2 chỉ đạo đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện, triển khai quyết liệt từ các tháng đầu năm, có kịch bản vận hành cụ thể cho từng tháng, tạo tiền đề hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng công ty giao. Trong đó, ông nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ chủ chốt như: Đảm bảo vận hành an toàn nhà máy điện, đảm bảo việc tham gia thị trường điện đạt hiệu quả cao nhất; Phấn đấu đủ khí để chạy đạt sản lượng 3,2 tỷ kwh, đồng thời xây dựng kịch bản vận hành linh hoạt theo thị trường điện 2024; Tiếp tục tăng cường công tác tiết kiệm, tiết giảm tối đa các khoản chi phí, kể cả các hạng mục chi phí được giao trong kế hoạch và chỉ thực hiện những hạng mục nào thực sự cần thiết, mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho đơn vị.

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan