Thứ ba, 02/04/2024 | 14:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tham gia tài trợ Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam show 2024 – EL Vietnam2024

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tham gia tài trợ Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam show 2024 – EL Vietnam2024, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tham gia tài trợ Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam show 2024 – EL Vietnam2024

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tham gia tài trợ Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam show 2024 – EL Vietnam2024

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tham gia tài trợ Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam show 2024 - EL Vietnam 2024

1.000.000.000 VNĐ

Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 (Mục 5.2.1, phụ lục 1.2: Triển lãm hàng năm ban hành theo Quyết định số 87/QĐ-ĐLDK ngày 05/02/2024)

Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội

Tháng 4/2024

Hợp đồng trọn gói

Tháng 4/2024

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan