NHIỆT ĐIỆN KHÍ NHƠN TRẠCH 2


  

‐ Tên nhà máy: Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

‐ Địa điểm: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

‐ Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, đơn vị thành viên của PV Power

‐ Công suất: 750 MW

‐ Sản lượng điện bình quân: 4,5 tỷ kWh/năm

‐ Phát điện thương mại: Tháng 10/2011