THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH


  

‐ Tên nhà máy: Nhà máy thuỷ điện Đakđrinh

‐ Địa điểm: Huyện Sơn Tây-tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plong-tỉnh Kon Tum

‐ Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh, đơn vị thành viên của PV Power

‐ Công suất: 125 MW

‐ Sản lượng điện bình quân: 541 triệu kWh/năm

‐ Phát điện thương mại:

+ Tổ máy 1: Tháng 5/2014

+ Tổ máy 2: Tháng 8/2014