THỦY ĐIỆN HỦA NA

‐ Tên nhà máy: Nhà máy thuỷ điện Hủa Na

‐ Địa điểm: Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

‐ Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na, đơn vị thành viên của PV Power

‐ Công suất: 180 MW (2x90MW)

‐ Sản lượng điện bình quân: 717 triệu kWh/năm

‐ Phát điện thương mại: Tháng 3/2013