SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

(17/11/2010) Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên mới của PV Power (17/11/2010)

Ngày 17/11/2010, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Quyết định số 2988/QĐ-DKVN ngày 15/11/2010 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Chí Thanh, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power). Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phùng Đình Thực đã trao quyết định cho đồng chí Đỗ Chí Thanh. Đồng thời, Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn đã trao Quyết định số 96-QĐ/ĐU ngày 15/11/2010 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Quyết định chỉ định đồng chí Đỗ Chí Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Phùng Đình Thực tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh