SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

(17/11/2010) Bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (17/11/2010)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2031/QĐ-TTg bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng chí Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tich Hội đồng Thành viên.
5 thành viên khác của Hội đồng Thành viên gồm: đồng chí Phùng Đình Thực - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Hoàng Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT; đồng chí Vũ Khánh Trường - Ủy viên HĐQT; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power); đồng chí Phan Đình Đức – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo).
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 924/QĐ-TTg chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 11 ngành nghề kinh doanh chính. Tính đến cuối năm 2009, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt gần 183 tỷ đồng, tăng 140% so với lúc thành lập, tổng doanh thu đạt 23.790 tỷ đồng, tăng mạnh so với 18.903 tỷ đồng của năm 2008. Mục tiêu đến năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt số vốn điều lệ 500 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng doanh thu đạt 20-25%/năm.

(Theo PVM)