SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bàn giao chủ thể hợp đồng kinh tế, nhân sự từ PV Power PMC1, PV Power PMC2 sang PV Power PCC và vốn góp cho PV Power PCC (21/08/2010)

Ngày 12/08/2010, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức lễ bàn giao chủ thể hợp đồng kinh tế, nhân sự từ PV Power PMC1, PV Power PMC2 sang PV Power PCC và vốn góp cho PV Power PCC.
Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc sắp xếp lại các đơn vị tư vấn quản lý dự án của Tập đoàn nhằm nâng cao năng lực về tài chính, kỹ thuật tiến tới chuyên nghiệp hoá, chuyên môn hoá hoạt động tư vấn cho các dự án điện trọng điểm trong nước và nước ngoài. Ngày 27/02/2010, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 506/NQ-DKVN về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí (PV Power PCC), theo đó Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam triển khai góp vốn thành lập PV Power PCC và giải thế PV Power PMC1 và PV Power PMC2 trên cơ sở chuyển giao chủ thể các hợp đồng kinh tế, chuyển giao nguyên trạng nhân sự từ PV Power PMC1, PV Power PMC2 sang cho PV Power PCC.
PV Power PCC đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 25/06/2010, với vốn điều lệ 40 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp của ba cổ đông sáng lập là: PV Power góp 49%, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) 10%, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) 5%.
Phát biểu ý kiến tại lễ bàn giao, Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang lưu ý: PV Power PCC cần nhanh chóng ổn định, hoàn thiện tổ chức, nhân sự để hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV Power PCC lên tầm cao mới, vươn lên tham gia đấu thầu các dự án điện trọng điểm trong nước và nước ngoài./.

Một số hình ảnh tại lễ bàn giao: