SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của PV Power (05/01/2011)

Ngày 22/12/2010, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Phùng Đình Thực đã ký Quyết định số 3360/QĐ-DKVN về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Chung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam từ ngày 01/01/2011. Ngày 05/01/2011, tại Trụ sở Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập đã trao Quyết định bổ nhiệm mới cho đồng chí Lê Chung Dũng, Phó Tổng Giám đốc PV Power.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng Giám đốc PVN trao Quyết định bổ nhiệm
cho đồng chí Lê Chung Dũng, Phó Tổng Giám đốc PV Power