SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chùm ảnh về nhà máy điện Cà Mau (05/05/2011)

Dự án Nhà máy điện Cà Mau bao gồm nhà máy điện Cà Mau 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1333/QĐ-TTg tháng 10/2001 và nhà máy điện Cà Mau 2 được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1459/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2006 nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng đang gia tăng của đất nước.


Cổng chào nhà máy điện Cà Mau


Nhà máy điện Cà Mau 1


Công trường nhà máy điện Cà MauMột góc nhìn khác


Nhà máy điện Cà Mau về đêm

(Theo Năng lượng Dầu khí)