CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Công tác xét thầu gói thầu Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật (ĐT 1) Nhà máy thủy điện Đakđrinh. (28/06/2011)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 (gọi tắt là Quy hoạch điện VI); Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) – đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang triển khai đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Đakđrinh, tỉnh Quảng Ngãi với tư cách là Cổ đông chi phối (chiếm 75,6% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh.

Dự án thủy điện Đakđrinh được Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 1519/CP-CN ngày 25/11/2003, thuộc Qui hoạch điện IV. Dự án đầu tư được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo quyết định số 16/DHC/HĐQT-QĐ ngày 17/5/2008;

Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng trên công trường Thủy điện Đakđrinh

Theo tiến độ triển khai dự án, tháng 12/2010 Chủ đầu tư PV Power DHC đã tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu ĐT1 “Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật”; Đến nay công tác lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành cơ bản các nội dung chính: Công tác xét thầu, công tác thẩm định kết quả xét thầu, đàm phán sơ bộ trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, khoản 1, điều 2 của luật sửa đổi bổ sung số 38/2009/QH11, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009và các quy định hiện hành liên quan.

Thời gian vừa qua trên một số trang báo mạng có một số bài viết đưa ra một số thông tin và có những đánh giá không chính xác về công tác tổ chức đấu thầu gói thầu trên: Điển hình, có báo đưa tin Nhà thầu Dongfang Electric Corporation (DEC) dự kiến được Chủ đầu tư chọn sử dụng con dấu giả, về vấn đề này Chủ đầu tư xin đính kèm Công hàm số 144/2011 ngày 05/5/2011 của Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho mức độ chính xác của thông tin một số báo đăng tải (Xem chi tiết tại đây)

Một vấn đề nữa, có báo đưa tin Nhà thầu Dongfang Electric Corporation không đủ năng lực, kinh nghiệm trong thi công, cung cấp thiết bị cho công trình thủy điện: Thực tế tại Việt Nam DEC đã và đang triển khai thi công rất nhiều dự án Thủy điện tương tư như Thủy điện A Lưới, An Khê, Đồng Nai 3, 4. .. Chủ đầu tư khẳng định, Nhà thầu DEC là một trong những nhà thầu Trung Quốc có kinh nghiệm thực tế thi công nhiều nhất các công trình thủy điện tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Công ty cổ phần thủy điện Đăcđrinh khẳng định việc xét thầu gói thầu thiết bị cho dự án hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công tác đấu thầu cũng như công tác quản lý đầu tư XDCB. Hiện tại công tác đấu thầu gói thầu đang trong quá trình đánh giá theo quy định của Luật đấu thầu, Chủ đầu tư chưa công khai và không được phép công khai bất cứ thông tin gì liên quan đến công tác xét thầu, nên các thông tin trên các báo trên là không có căn cứ, các tổ chức, cá nhân nào liên quan tiết lộ, làm tiết lộ các thông tin làm ảnh hưởng đến công tác xét thầu sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, phát điện đúng mốc thời gianquy định tại Sơ đồ điện VI theo quyết định số 110/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Đồng thời phát huy hiệu quả, đảm bảo lợi ích chủ đầu tư không phát sinh chi phí/vốn của Nhà nước, trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và các quy định hiện hành liên quan, Chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dự án.