SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hủa Na tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28/02/2020)

Nằm trong chuỗi sự kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power). Ngày 28/2/2020, tại Nghệ An, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hủa Na (HHC) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Lãnh đạo Văn phòng Đảng uỷ Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm có đồng chí Hoàng Xuân Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Trịnh Bảo Ngọc, Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó giám đốc Công ty.

Đại hội còn có sự có mặt của các đồng chí Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, 41 đảng viên đại diện cho tâm tư, tình cảm, ý chí và nguyện vọng của 116 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hủa Na.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của HHC đã nêu bật được những thuận lợi cũng như khó khăn trong giai đoạn đầu sau khi kết thúc phần đầu tư xây dựng dự án. Đây là thời điểm Công ty chuyển sang vận hành thương mại, một số chỉ tiêu kế hoạch bước đầu đạt được là đáng kể. Tuy nhiên, điều kiện thuỷ văn không thuận lợi, hiện tượng Elnino kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty, Đảng uỷ, lãnh đạo Công ty đã đoàn kết, nhất trí, chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính mà nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Xuân Thành báo cáo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức, Đảng uỷ Công ty  đã tập trung đề ra những giải pháp kịp thời và đồng bộ để triển khai thực hiện. Phấn đấu vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu điều độ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hàng năm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng công ty đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐQT PV Power đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của HHC trong thời gian qua. Đảng bộ Công ty cũng luôn được đánh giá cao về sự năng động, đoàn kết, thống nhất trong hành động cũng như chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bí thư Đảng uỷ Hồ Công Kỳ đề nghị, trong thời gian tới, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty cần xây dựng kế hoạch một cách chi tiết mọi giải pháp để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu dự báo sẽ đi theo hướng không thuận lợi. Trong bối cảnh đó, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty sẽ trở nên vô cùng quan trọng ở tất cả các mặt như công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ SXKD, công tác đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty đã giao cho Đảng bộ HHC nhiệm vụ phải hoàn thành tốt những điều còn tồn tại trong công tác quyết toán, công tác bồi thường, tái định canh, định cư, chia cổ tức cho cổ đông…

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hủa Na nhiệm kỳ 2020 – 2025.