SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (22/02/2021)

Thông tin chung:

1. Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP – Công ty cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF).

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Dreamland Bonanza, Số 23 đường Duy Tân, Phường Dịch vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024-62711119 Fax: 024-62733339

Mã số thuế: 0102276173-006

2. Tên gói thầu: Cung cấp nhiên liệu dầu cho các nhà máy điện của PV Power năm 2021.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu được lựa chọn vào danh sách ngắn để ký kết hợp đồng khung:

– Liên danh PVOil Sài Gòn – PVOil Vũng Áng – PVOil Hà Nội;

– Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông;

– Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Hưng.

2. Nhà thầu không được lựa chọn và lý do: Không có

Thời gian đăng thông báo: 01 kì ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Trân trọng./.