SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty Điện lực Bắc Kạn: Nhiều giải pháp quyết liệt (14/05/2013)

Năm 2013, trên cơ sở xác định những nhiệm vụ chiến lược của mình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lấy năm 2013 là năm “kinh doanh và dịch vụ khách hàng”.

 

 Với mục tiêu này, EVN xác định nhiệm vụ cơ bản, quan trọng nhất là nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiến tới lấy việc chất lượng phục vụ khách hàng làm thước đo sự thành công. Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện mục tiêu này như thế nào?

Kinh doanh

Có thể nói năm 2012 là năm khó khăn chung của kinh tế Việt Nam nhưng đối với Điện lực Bắc Kạn thì khó khăn càng nhân lên gấp bội. Áp lực đầu tư lớn, nguồn vốn hạn chế, vừa phải bảo đảm sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, lại phải gánh vác nhiệm vụ xã hội trên địa bàn miền núi. Việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, trong điều kiện lưới điện xây dựng không đồng bộ, cải tạo chắp vá, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, làm tăng tổn thất điện. Tiếp nhận khối lượng quản lý lớn nhưng không được tăng lực lượng lao động tương ứng, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất - kinh doanh và uy tín của công ty đối với khách hàng. Đặc điểm địa hình của tỉnh Bắc Kạn thiên tai, lũ lụt bất thường đã gây những hậu quả thiệt hại nặng nề đối với lưới điện trên địa bàn công ty quản lý. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) lao động, cùng với sự lãnh đạo sâu sát, cụ thể của các cấp, công ty đã vượt qua những khó khăn, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động. Đội ngũ CBCNV công ty ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Năm 2013 và những năm tiếp theo, tình hình sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, biến động về kinh tế sẽ ảnh hưởng tới phát triển phụ tải, khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường sẽ gây khó khăn cho công ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Ông Dương Quang Sơn- Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn- khẳng định trong điều hành chỉ đạo kiểm tra nghiêm ngặt thực hiện đúng quy trình, quy phạm, quyết không để xảy ra bất kỳ sự cố và tai nạn lao động nào, đồng thời sẽ cùng với công đoàn phối hợp phát động thi đua giảm tổn thất điện năng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong sản xuất - kinh doanh.

Năm 2012, điện thương phẩm thực hiện 110.048,656 kwh đạt 100,5% kế hoạch giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng tính cả ảnh hưởng của khu vực tiếp nhận là 9%, giảm 0,3% kế hoạch. Giá bán bình quân đạt 1.365,59đ/kwh tăng 4,19đ/kwh kế hoạch tổng công ty giao.

Dịch vụ khách hàng

Ông Sơn “khoe” với chúng tôi: Phòng giao tiếp khách hàng mới được công ty xây dựng tiếp giáp với mặt đường lớn khang trang, lịch sự. Công ty thực hiện giao dịch với khách hàng theo cơ chế một cửa, giải quyết các yêu cầu cấp điện của khách hàng nhằm đáp ứng tối đa về cấp mới và các nhu cầu khác. Công ty đã thành lập đội quản lý khách hàng quy định cụ thể trách nhiệm, thời hạn giải quyết từ khâu tiếp nhận hồ sơ, khảo sát, lập phương án cấp điện, thiết kế, lập dự toán, thu tiền chi phí lắp đặt, thi công… Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin, giao diện điện tử trong công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư của khách hàng từ cấp công ty tới các điện lực. Bảo đảm thời gian cấp điện cho khách hàng, công ty đã nghiên cứu đơn giản hóa hình thức tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, giảm thiểu hồ sơ giấy tờ.

Công ty Điện lực Bắc Kạn đang vượt qua thách thức nỗ lực bứt phá bằng các giải pháp quyết liệt cho năm 2013 là năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Thành tích kinh doanh công ty đạt được với sự cụ thể hóa các dịch vụ khách hàng là hướng đi đúng, phù hợp và cần thiết. Chắc chắn công ty sẽ sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra cho năm 2013.