SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đại hội cổ đông PV Power sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng (17/06/2018)

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thông qua vào ngày 26/6 tới đây.

Nhà thầu kiểm tra thiết bị tại nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Đại hội sẽ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh doanh sau cổ phần hóa giai đoạn 2018 – 2022, trong đó có kế hoạch thoái vốn của PV Power tại các đơn vị thành viên. Đồng thời cũng thông qua mức lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; việc niêm yết cổ phiếu của PV Power (POW) tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (được tính từ thời điểm PV Power bắt đầu chuyển thành Công ty cổ phần vào ngày 1/7/2018 đến hết 31/12/2018), Tổng Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 14.037 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 858 tỷ đồng và nộp ngân sách 609 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, PV Power sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) trong việc huy động tối đa công suất, đảm bảo đủ nguồn khí/than để sản xuất và vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện: Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Hủa Na, Nậm Cắt, Đăk Đrinh, Vũng Áng 1.

Bên cạnh đó, Pv Power bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy điện khi tham gia thị trường điện cạnh tranh; đồng thời triển khai các bước chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Đặc biệt, PV Power tập trung tiết giảm tối đa các khoản chi phí; quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên hiệu quả. Tăng cường quản lý công tác mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các giải pháp giảm tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Năm 2018, Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc của PV Power, thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án được duyệt, tập trung nguồn lực cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power./.

Nguồn bài viết: bnews.vn