SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đại hội Đại biểu thành lập Hội Điện lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (15/04/2011)

Ngày 15/04/2011, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức Đại hội Đại biểu thành lập Hội Điện lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Tới dự Đại hội có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam và các đại biểu đại diện cho các hội viên của PV Power.

Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập ngày 17/05/2007 với mục tiêu tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng, phấn đấu đến năm 2025 đáp ứng được 25%-30% thị trường điện toàn quốc. Được sự đồng ý của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam và sau một thời gian hoạt động có hiệu quả của Ban Vận động thành lập Hội Điện lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu thành lập Hội Điện lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (EEA PV Power). Mục đích của EEA PV Power là tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của PV Power nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp, góp phần xây dựng Tổng Công ty lớn mạnh, bền vững và cùng nhau phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Các Hội viên biểu quyết bầu Ban Chấp hành EEA PV Power nhiệm kỳ 2011-2016

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trần Đình Long, Phó chủ tịch phụ trách Khoa học Công nghệ Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) đánh giá cao những nỗ lực của các hội viên EEA PV Power trong quá trình vận động, thành lập và tham gia vào Hội Điện lực Việt Nam, cũng như những đóng góp trong việc sản xuất kinh doanh điện năng, bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia trong thời gian qua. Việc thành lập EEA PV Power và trở thành hội viên của VEEA sẽ tạo một bước phát triển mới cho PV Power trong các chương trình hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế

Đại hội đã tiến hành bầu cử 17 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Điện lực Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016; Ban Thường vụ Hội gồm 5 đồng chí:

1.Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc PV Power, Chủ tịch

2. Phạm Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc PV Power, Phó Chủ tịch

3. Vũ Anh Tuấn, Trưởng Ban Kỹ thuật PV Power, Tổng Thư ký

4. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty ĐLDK Cà Mau, Ủy viên

5. Trịnh Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, Ủy viên.

Ban Kiểm tra Hội gồm 3 đồng chí:

1. Trịnh Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, Trưởng Ban kiểm tra

2. Phạm Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật PV Power, Ủy viên

3. Lê Đình Hiệu, Chuyên viên Ban TCKT&KT PV Power, Ủy viên.

Ban Chấp hành EEA PV Power nhiệm kỳ 2011-2016 cùng các đồng chí Lãnh đạo Hội Điện lực Việt Nam

Logo của Hội Điện lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: