SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng bộ PV Power NT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ (11/07/2018)

Ngày 09/07/2018 tại Đồng Nai, Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty.

Về phía Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch có sự tham dự của đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, các đoàn thể, Lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng và toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ Công ty.

Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe và thảo luận về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2015 – 2018; Báo cáo Kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; Báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí đại biểu đã trình bày 02 tham luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II, cũng như phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đ/c Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty biểu dương những thành tích xuất sắc mà tập thể Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạchđã đạt được trong suốt thời gian qua và khẳng định những kết quả này đã đóng góp rất lớn cho Tổng công ty nói riêng/ Tập đoàn cũng như kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tận dụng thời cơ và kịp thời có những biện pháp khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 và thực hiện thành công các chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị, Đảng Ủy Công ty đã tuyên dương tập thể Phòng Kỹ thuật và 04 đảng viên, quần chúng ưu tú đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.