SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. (20/07/2022)

Vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Như Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng/Văn phòng, Trưởng các Tổ chức Đoàn thể Chính trị – Xã hội, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty.

Đồng chí Đinh Mạnh Dần báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Đinh Mạnh Dần – Chánh Văn phòng Đảng ủy đã trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ PV Power.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã diễn ra vô cùng quyết liệt với 24 nghị quyết, 14 quyết định cùng các văn bản chỉ đạo khác; một số công tác xây dựng Đảng như giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cơ sở đảng và tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội đều đã được Đảng ủy PV Power thực hiện nghiêm túc. Đây cũng là tiền đề để PV Power đạt được những kết quả SXKD khả quan trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trưởng ban Kế hoạch Nguyễn Đình Thi báo cáo kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm

Trong báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm của Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty – đồng chí Nguyễn Đình Thi đã chỉ ra: Sản lượng điện toàn Tổng công ty của PV Power đạt 7.164 triệu kWh, đạt 115% kế hoạch ĐHĐCĐ/Tập đoàn giao. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 14.865 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 605 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch 6 tháng. Đây là kết quả đạt được thông qua chủ trương xây dựng chương trình hành động, xác định các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo và quán triệt toàn tổng công ty triển khai thực hiện; đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến đầu vào, đầu ra của sản xuất điện, công tác đầu tư các dự án điện khí mới, thu hồi công nợ được Ban lãnh đạo PV Power đề ra ngay từ đầu năm. Các công tác như: Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các nhà máy điện (NMĐ), Công tác đầu tư các dự án, công tác thoái vốn, công tác đào tạo nguồn nhân lực… đều đã được PV Power tập trung triển khai tốt.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, PV Power dự kiến tổng sản lượng điện 6,89 tỷ kWh, doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 13.603 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các NMĐ đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả; Tiếp tục bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD các NMĐ tham gia thị trường điện.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của PV Power cũng đã có thời gian trình bày tham luận và trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty đối với những kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua đồng thời tìm ra giải pháp cho những tồn tại, vướng mắc hiện nay.

Đồng chí Lê Như Linh phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Như Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Tập thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn Tổng Công ty. Đồng chí nhận định, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 là vô cùng khó khăn; yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên cần tập trung giải quyết một số vấn đề sản xuất và các khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021. Đồng chí Tổng Giám đốc PV Power cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban Lãnh đạo phát huy vai trò của mình đến từng đơn vị, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống CBCNV. Cuối cùng là sự mong muốn tập thể Đảng ủy Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên cũng như các cán bộ, người lao động trong toàn Tổng Công ty sẽ luôn nỗ lực, đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn để PV Power kết thúc năm 2022 với một kết quả tốt nhất./.