SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII. (22/07/2022)

Ngày 21/7, Đảng ủy PV Power đã tổ chức tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội, Hà Nội.

Hội nghị tại Cơ quan Tổng công ty

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT PV Power, đồng chí Lê Như Linh – Tổng Giám đốc – Phó Bí thư Đảng ủy PV Power , đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PV Power, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc; Đại diện các ban chuyên môn và tổ chức đoàn thể cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty. Hội nghị cũng được kết nối đến 10 điểm cầu tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 – 22/7/2022 với 4 chuyên đề chính – do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII: (1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hình ảnh tại 10 điểm cầu:

PV Power Ca Mau

PV Power Fuel

PV Power DHC

PV Power Ha Tinh

PV Power HHC

PV Power Nhon Trach 2

PV Power Nhon Trach

PVPS

PVPP