SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Giao ban tại công trường Đăkđrinh tháng 7/2013 (19/07/2013)

Ngày 12 tháng 7 năm 2013 Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ công trình Thủy điện Đăkđrinh và chủ trì cuộc họp giao ban tại công trường với các bên liên quan về tình hình Thủy điện Đăkđrinh. Về phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có Ông Đỗ Chí Thanh – Chủ tịch HĐTV và Ông Hoàng Văn Nghiệp – Phó Tổng Giám đốc tham gia đoàn công tác.


Đoàn công tác trên công trường Thủy điện Đăkđrinh

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe Chủ đầu tư Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam báo cáo về tình hình triển khai dự án và các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng như báo cáo của các Nhà thầu liên quan tham dự cuộc họp. Ông Nguyễn Quốc Khánh đã biểu dương Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam / Công ty CP Thủy điện Đakdrinh, Tổng thầu và các Nhà thầu đã khắc phục khó khăn trong việc triển khai dự án, đặc biệt trong công tác chuẩn bị chống lũ năm 2013 đảm bảo an toàn tiến tới thực hiện mục tiêu tích nước hồ chứa và phát điện các tổ máy. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh cũng yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty cố phần Thủy điện Đăkđrinh phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương tập chung công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển cư dân lòng hồ Thủy điện Đăkđrinh trước ngày 31/8/2013.


Kiểm tra vai phải đập dâng.


Ông Nguyễn Quốc Khánh họp chỉ đạo giao ban trên công trường.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí đề nghị Chủ đầu tư, Tổng thầu và các nhà thầu bổ sung các cán bộ có kinh nghiệm,năng lực giám sát xây dựng lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện, tổ chức thực hiện giám sát thi công 24/24h từ nay cho đến thời điểm tíchnước và phát điện các tổ máy. Bên cạnh đó Ông Nguyễn Quốc Khánh cũng lưu ý Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty Cố phần Thủy điện Đăkđrinh về công tác an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống đối với cư dân tại định cư vùng lòng hồ.