SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị đối thoại với người lao động Quý IV/2014 tại Ban CBSX ĐLDK VA1. (13/10/2014)


Ngày 09/10/2014, Công đoàn Ban chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí Vũng Áng 1 (CBSX ĐLDK VA1) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động Quý IV/2014 với mục đích nhằm trao đổi thông tin, thông báo kế hoạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động và giải đáp chế độ chính sách mới cho người lao động, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.


Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo Người lao động đang làm việc tại Ban CBSX ĐLDK VA1
Tại Hội nghị đối thoại, Đồng chí Vũ Huy Quang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã thông báo tình hình và thực hiện chế độ cho người lao động năm 2014 và trả lời các vấn đề liên quan đến người lao động như việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tại nơi làm việc, điều kiện làm việc... buổi đối thoại đã có gần 20 câu hỏi, ý kiến được giải đáp, trao đổi và thảo luận như: tiền lương, công tác đào tạo, các chế độ cho người lao động; điều kiện làm việc, trang thiết bị làm việc; công tác trang bị bảo hộ lao động...

Đồng chí Vũ Huy Quang trả lời các vấn đề liên quan đến người lao động.
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Trường - Trưởng Ban CBSX báo cáo tóm tắt tình hình công tác chuẩn bị tiếp nhận vận hành Nhà máy điện Vũng Áng 1 và những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện giai đoạn hiện nay.
Kết thúc Hội nghị đối thoại, toàn bộ những thắc mắc của người lao động đều được giải thích thỏa đáng, hợp lý; những kiến nghị đề xuất được ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm học tập, công tác; tin tưởng vào sự chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Ban chuẩn bị sản xuất./.