SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị người lao động năm 2011 Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (10/01/2011)

Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2011. Ngày 10/01/2011, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động 2011 Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Thông qua việc thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Tổng Giám đốc PV Power Nguyễn Thị Ngọc Bích đọc báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến của người lao động Cơ quan Tổng Công ty và Lãnh đạo Tổng Công ty đại diện cho người sử dụng lao động giải đáp những điều còn vướng mắc trong công việc để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động trong quá trình làm việc. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang nhấn mạnh: Năm 2010 vừa qua, tập thể CBCNV PV Power đã nỗ lực phấn đấu lao động, sản xuất để đạt được kết quả cao. Đó là, sản lượng điện sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2010 của Tập đoàn giao trước 80 ngày, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010 là 125%, chiếm gần 14% tổng sản lượng điện sản xuất của toàn quốc. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, vì vậy, mỗi người lao động không ngừng học hỏi, lao động hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị