SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội thảo “Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam” (18/05/2011)

Ngày 17/05/2011, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức Hội thảo “Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”. Tham dự hội thảo các đồng chí : Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban liên quan của Tập đoàn.

Phó Tổng Giám đốc PVN, Lê Minh Hồng phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội thảo

Đứng trước nhu cầu ngày càng phát triển đối với ngành công nghiệp điện, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình là đầu tư xây dựng các dự án điện, sản xuất và kinh doanh điện năng. Để đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra, PV Power cần phải có một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đồng bộ, năng động, có trình độ kỹ thuật ngang tầm trong nước và khu vực. Đặc biệt, là một đơn vị non trẻ trong hoạt động điện lực, việc thu hút, xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý, ngoại ngữ là hết sức quan trọng, có thể nói là mang tính tiên quyết. Chính vì vậy, Tổng Công ty phải có một chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đồng bộ với chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, chiến lược quản lý nguồn nhân lực.

Phó Tổng Giám đốc PV Power, Nguyễn Thị Ngọc Bích báo cáo tại Hội thảo

Chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực của PV Power gồm các nội dung sau:

-Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực

-Kết quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Chiến lược phát triển của Tổng Công ty

-Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Dự báo nhu cầu nhân lực và đào tạo

-Định hướng đào tạo và phát triển nhân lực giai đoạn 2010-2025

-Công tác tổ chức thực hiện.

Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại Hội thảo