SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội thảo Phiếu công tác, phiếu thao tác 2011 (01/03/2013)

Ngày 08-12-2011 tại Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Đồng Nai),Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội thảo Phiếu công tác, Phiếu thao tác năm 2011.

Về dự hội thảo có đại diện Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương, Ban ATSKMT và Ban Điện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Kỹ thuật Tổng công ty, đại diện các đơn vị thành viên: Công ty ĐLDK Cà Mau, Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK Việt Nam và Ban chuẩn bị sản xuất ĐLDK Vũng Áng 1.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận sau:

Ông Mai Đình Tân, Trưởng Ban ATSKMT Tổng công ty trình bày “Báo cáo tình hình thực hiện Phiếu công tác, Phiếu thao tác tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”.

Ông Trần Quang Thiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2 trình bày “Phối hợp thực hiện và quản lý Phiếu công tác, Phiếu thao tác với các nhà thầu, với Trung tâm điều độ A2 trong quá trình chạy thử nghiệm (không/có tải cho GT/ST/CTHH) của Công ty Cổ phần ĐLDK Nhơn Trạch 2”.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty ĐLDK Nhơn Trạch trình bày “Công tác đào tạo, tập huấn các chức danh trong Phiếu công tác, Phiếu thao tác và công tác quản lý Phiếu công tác, Phiếu thao tác của Công ty ĐLDK Nhơn Trạch”.

Ông Nguyễn Trung Thu, Phó Giám đốc Công ty ĐLDK Cà Mau trình bày “Thực hiện các thủ tục cho phép, kết thúc công tác và quản lý Phiếu công tác trong đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1”.

Ông Mã Ngọc Kỳ, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK Việt Nam trình bày “Quá trình đăng ký Phiếu công tác và thực hiện công tác sửa chữa nhà máy điện. Nhân sự cho các chức danh: Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát trong Phiếu công tác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK Việt Nam”.

Hội nghị được nghe ông Trần Hữu Thiêm, Phó Trưởng phòng An toàn điện, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương phát biểu ý kiến:

Ông Trần Hữu Thiêm ghi nhận sự phát triển của Tổng công ty, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tổng công ty ĐLDK Việt Nam và sự nghiêm túc thực hiện chế độ PCT/PTT của những cán bộ an toàn Tổng công ty ĐLDK Việt Nam và các đơn vị thành viên. Tại buổi hội thảo, ông Trần Hữu Thiêm đã giải thích một số điểm trong Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN ngày 28/3/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 để các đại biểu tham dự hội thảo hiểu sâu hơn sự cần thiết thực hiện PCT/PTT, để đảm bảo an toàn cho người lao động. Ông Trần Hữu Thiêm nhấn mạnh mục đích và tầm quan trọng của việc thực hiện đúng chế độ PCT/PTT trong các đơn vị có hoạt động điện lực. Ông Trần Hữu Thiêm lưu ý công tác kiểm tra, giám sát thực hiện PCT/PTT phải thường xuyên hơn, những vướng mắc phải xử lý kịp thời tại thời điểm kiểm tra. Ông Trần Hữu Thiêm cho rằng tổ chức hội thảo trao đổi về PCT/PTT là rất cần thiết và nên duy trì tổ chức thường xuyên hàng năm.

Sau một ngày làm việc, thảo luận tại Hội trường với tinh thần cởi mở, sôi nổi, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, đã nâng cao nhận thức về PCT/PTT của các cán bộ làm công tác ATSKMT của Tổng công ty. Ông Phạm Xuân Trường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã kết luận:

Ngày 12/8/2010 Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-ĐLDK về việc phê duyệt và ban hành quy định hướng dẫn và ban hành Phiếu công tác, Phiếu thao tác. Qua một năm thực hiện, Tổng công ty đã đạt được những kết quả sau:

-Nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, của những người làm công tác an toàn đã được nâng cao, số người quan tâm đến công tác ATSKMT ngày càng nhiều.

-Trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức sản xuất, kỹ thuật an toàn đã được nâng lên rất nhiều.

-Hiệu quả của việc thực hiện PCT/PTT rất rõ rệt: Các sự cố chủ quan giảm, không xảy ra đóng cắt nhầm lẫn, công tác đại tu NMĐ Cà Mau 1, trung tu NMĐ Cà Mau 2, giám sát chạy thử nghiệm thu NMĐ Nhơn Trạch 2 đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên việc thực hiện chế độ PCT/PTT còn một số hạn chế:

-Còn có nhận thức chưa đồng đều của CBCNV toàn Tổng công ty về PCT/PTT.

-Việc tập huấn thực hiện PCT/PTT chưa tốt, chưa sâu nên còn có nhiều cách hiểu khác nhau về PCT/PTT.

-Công tác kiểm tra giám sát thực hiện PCT/PTT của lãnh đạo các cấp còn hạn chế.

Để thực hiện tốt chế độ PCT/PTT, Tổng công ty ĐLDK Việt Nam đã thống nhất một số điểm về Phiếu công tác, Phiếu thao tác của Tổng công ty, đồng thời yêu cầu Ban ATSKMT tổ chức tập huấn PCT/PTT thường xuyên cho các đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCT/PTT của các đơn vị.